landing

Երրորդ փուլը կոչվում է«Դեպի համայնք»,որը կարող են անցնել հաջորդաբար երկու փուլերը հաղթահարած շահառուները: Այս փուլի նպատակն է մասնակիցներին տալ իրավաբանական, ֆինանսական, ձեռնարկատիրական, կառավարման ոլորտների բազային գիտելիքներ, որոնք կօգտագործեն համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր իրականացնելիս: Հաջորդ փուլ անցնելու համար մասնակիցները պետք է հաղթահարեն համապատասխան թեստը կամ ստեղծեն իրենց նախագծերը: Փուլը չանցնողներին հնարավորություն է տրվում ևս մեկ անգամ մասնակցել։ Ավարտական առաջադրանքը երկրորդ անգամ ձախողելու դեպքում մասնակիցը չի կարող շարունակել կրթական ծրագիրը:

Այս փուլում ներառված թեմաներն են․