hero-2


Ծրագրի առաջին փուլը կոչվում է«Դեպի ՄԵՄ»։

Այս փուլն անցնում են «Մարզերի երեխաները մարզերում» սոցիալ-կրթական ՀԿ-ի նոր դիմորդ-շահառուները, կամ ՄԵՄ-ի անդամ բոլոր այն շահառուները, որոնք ունեն ստորև նշված գիտելիքների կարիքը և դեռևս չեն մասնակցել կրթական ծրագրին։ «Դեպի ՄԵՄ» փուլի նպատակն է՝ երիտասարդներին տալ թվային գրագիտություն և մեդիագրագիտություն։ Փուլի համապատասխան առարկաները անցնելուց հետո դիմորդներին տրվում են թեստեր, որոնց միջոցով չափվում են առաջին փուլից ստացված գիտելիքները։ Փուլը չանցնողներին հնարավորություն է տրվում ևս մեկ անգամ մասնակցել «Դեպի ՄԵՄ» փուլին։


Առաջին փուլում ուսումնասիրվող թեմաներն են․